Zgłoś działanie niepożądane:

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tego produktu występujące podczas stosowania dawek zalecanych w leczeniu chorób, w celach profilaktycznych, diagnostycznych lub modyfikacji funkcji fizjologicznych. 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Jeśli doświadczyli Państwo działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Molteni Farmaceutici, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii.

Tel: 607 449 850 E-mail: pharmacovigilance@molteni.com.pl

INFORMACJA DLA FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. Wydrukuj formularz,
II. Uzupełnij o niezbędne dane:

III. Zachowaj kopię uzupełnionego formularza.
W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny:


tel. stacjonarny (12) 653 15 71, tel. komórkowy 607 449 850

MINIMUM INFORMACJI

Aby zgłoszenie można było uznać za ważne z prawnego punktu widzenia, co przewidują przepisy nowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne, musi zawierać ono kilka niezbędnych danych takich jak:


Formularz dla pacjenta

Formularz dla fachowych pracowników