Uzależnienia:

Uzależnienie jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która charakteryzuje się okresami remisji (abstynencji) i nawrotów.  Jest to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych obejmuje zespół określonych objawów i zachowań, wywołanych nieodpartym pragnieniem przyjmowania substancji psychoaktywnych (głód psychiczny).
Uzależnienie jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, to do końca życia pozostaje osobą uzależnioną.
Uzależnienie prowadzi do powstania wielu szkód, m.in.:

Jest to choroba, która często kończy się śmiercią z powodu następstw zdrowotnych, zatem osoby uzależnione powinny się leczyć.
Współczesne kierunki leczenia uzależnienia to: