Polityka cookies:

Polityka Cookies strony WWW Molteni Farmaceutici Polska sp. z o.o

1. Polityka Cookies wynika z przepisów prawa wskazanych w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)   

2. Definiecje pojęć

3. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Serwisu internetowego jest Molteni Farmaceutici Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

4. Poza informacjami zapisanymi w plikach cookies Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, a w szczególności danych osobowych albo innych informacji z Urządzenia końcowego Użytkownika.

5. Serwis internetowy stosuje cookies:

6. Cookies wykorzystywane są do:

7. Użytkownik Serwisu internetowego może ograniczyć stosowanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki inernetowej. Zmiana ta może  zablokować obsługę cookies albo ich usuwanie po zamknięciu przeglądarki. Blokada obsługi cookies wpłynie na funkcjonalność Serwisu internetowego.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2018.05.25