Ropimol - 7,5 mg/ml, do podania nadtwardówkowego

Molteni Polska wprowadziła na rynek preparat Ropimol o stężeniu 7,5 mg/ml do podania nadtwardówkowego. Ropimol charakteryzuje się niższą kardiotoksycznością oraz niższą neurotoksycznością w stosunku do innych dostępnych na rynku leków. Preparat jest dostępny w roztworze izobarycznym.