Ropimol 5mg/ml do podania podpajęczynówkowego

Molteni Polska wprowadziła preparat Ropiwakainy - Ropimol o stężeniu 5mg/ml do podania podpajęczynówkowego. Jest to pierwszy dostępny w Polsce preparat Ropiwakainy z taką rejestracją. Jego niewątpliwą przewagą jest niższa kardiotoksyczność oraz niższa neurotoksyczność potwierdzana przez stosujących lek specjalistów. Preparat jest dostępny w roztworze izobarycznym.