Bunorfin 2mg oraz Bunorfin 8mg do terapii substytucyjnej

Molteni Polska będąc liderem terapii substytucyjnej w Polsce wprowadziła dla pacjentów o niższym stopniu uzależnienia preparat Buprenorfiny w postaci tabletek o nazwie handlowej Bunorfin. Preparat umożliwia bezpieczne prowadzenie terapii substytucyjnej, występujący efekt pułapowy dla dawki  8-10mg/dobę uniemożliwia przedawkowanie leku i chroni pacjentów przed istotnymi objawami niepożądanymi. Preparat może być monitorowany podobnie jak Methadone hydrochloride przez autorski program komputerowy firmy Molteni ułatwiający niezbędną sprawozdawczość dla urzędów państwowych.