Leczone schorzenia:

1. Leczenie bólu - zwłaszcza występującego w przebiegu choroby nowotworowej.
2. Narkomania – terapia substytucyjna uzależnień od opiatów.
3. Cukrzyca typu 2.
4. Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego, zaparcia.
5. Anestezja regionalna.