Kontakt:

MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 39,
30-214 Kraków

tel.  +48 12 653-15-71
fax: +48 12 653-29-87

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000183641, NIP: 521-04-21-696,  REGON: 010650109
Kapitał zakładowy: 1.364.000 zł

www.molteni.com.pl,
e-mail: biuro@molteni.com.pl


W kwestiach związanych ze sprzedażą prosimy o kontaktowanie się z firmą Logfarma sp. z o. o. pocztą elektroniczną na adres orders.poland@moltenifarma.it lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 655 14 46 .

W kwestiach związanych z przetargami szpitalnymi prosimy o kontakt pocztą elektroniczną z adresem: tenders.poland@moltenifarma.it lub telefonicznie pod numerem telefonu +39 055 73 61 300 . 

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną z adresem: rodo@molteni.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 653-15-71 . 

Formularz kontaktowy: