Kontakt:

MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 39,
30-214 Kraków

tel.  +48 12 653-15-71
fax: +48 12 653-29-87

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000183641, NIP: 521-04-21-696,  REGON: 010650109
Kapitał zakładowy: 1.364.000 zł

www.molteni.com.pl,
e-mail: biuro@molteni.com.pl


Dział Sprzedaży:
W kwestiach związanych ze sprzedażą prosimy o kontaktowanie się
z firmą Molteni Stomat Sp. z o. o.

e-mail: biuro@moltenistomat.pl
           
sprzedaz@molteni.com.pl

tel.       12 653-25-85
fax:      12 654-15-60

 

Formularz kontaktowy: