Badania naukowe:

Molteni Farmaceutici posiada własny ośrodek badawczo-rozwojowy wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Na zaawansowanym etapie realizacji znajdują się obecnie projekty badawcze w dziedzinie leczenia przewlekłego bólu oraz cukrzycy, prowadzone we współpracy z renomowanymi instytutami naukowymi we Włoszech i za granicą.
Kontakt ze środowiskiem medycznym, instytucjami badawczymi i z instytucjami służby zdrowia obejmuje częste bezpośrednie spotkania, czemu służy specjalny obiekt konferencyjny, jakim firma dysponuje we Florencji.
Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania Molteni Farmaceutici, w którym może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami, jest sektor leków znieczulających i przeciwbólowych. Znaczne środki zainwestowane przez firmę w tej dziedzinie pozwoliły uzyskać pełną gwarancję standardów jakościowych produkcji oraz wysoką skuteczność preparatów, których różnorodność odpowiada wszystkim potrzebom terapeutycznym.

Molteni Farmaceutici wszedł w nowe tysiąclecie jako lider prowadząc na najwyższym poziomie naukowym intensywne badania w swoim ośrodku badawczo-rozwojowym we współpracy z prestiżowymi uniwersytetami. W szczególności w dziedzinie leczenia bólu trwają badania nad nowymi substancjami czynnymi. W dziedzinie anestezjologii badania skupiają się na rozwoju leków zapewniających wysoką skuteczność kliniczną przy znamiennej redukcji ryzyka objawów niepożądanych.

Wydziały produkcyjne i kontroli jakości wyposażone są w najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia.

Badania naukowe